Způsob platby

Platbu za Produkty může Kupující provést následujícím způsobem:

a) platba bankovním převodem, příp. vkladem na bankovní účet Prodávajícího.

č.ú. : 301492029/0300

měna : CZK 

Kupní cena je považována za uhrazenou připsáním celé částky kupní ceny objednaného Produktu, včetně případných dodacích nákladů na účet Prodávajícího.

Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 24 hodin ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury).

Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím stornována.