Způsob platby

Platbu za Produkty může Kupující provést následujícím způsobem:

a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270.000,-Kč. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem.

b) platba bankovním převodem, příp. vkladem na bankovní účet Prodávajícího.

č.ú. : 301492029/0300

měna : CZK 

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

Kupní cena je považována za uhrazenou připsáním celé částky kupní ceny objednaného Produktu, včetně případných dodacích nákladů na účet Prodávajícího.

Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 24 hodin ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury).

Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím stornována.