ZPĚTNÝ VÝKUP INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

Vykupujeme pouze Investiční produkty zakoupené a/nebo které jsou v nabídce v Obchodě. Nevykupujeme tedy zlomkové zlato, šperky, numismatické mince a jiné produkty, které nejsou v nabídce v Obchodě.

Investiční produkty vykupujeme pouze na pobočce Ostrava.

Cena výkupu je u každého Investičního produktu uvedená jako „Cena výkupu“ v Obchodě v okamžiku samotného výkupu na pobočce v Ostravě.

Vykupujeme pouze Investiční produkty, které nejsou nijak poškozené. Slitky musí být v originálním balení, včetně neporušeného obalu a certifikátu.

Při předání Investičního Produktu provedeme za Vaší přítomnosti kontrolu pravost a kvality Investičního

Produktu určeného k výkupu. Vyhrazujeme si právo Vámi nabízený Investiční produkt odmítnout vykoupit, a to ibez udání důvodu.

Částku vyplácíme v hotovosti po předchozí domluvě do zákonného limitu pro platby v hotovosti (max 270.000,- Kč) nebo bezhotovostně v termínu od 1 do 5 pracovních dní. Pro výkup se aplikují pravidla AML dle těchto Obchodních podmínek a příslušných právních předpisů

Zákazník prohlašuje, že:

Investiční produkt je jeho výhradním vlastnictvím a má právo se ním volně nakládat, Investiční produkt není zatížen žádným břemen, závazky ani nároky/právy třetích stran a nepochází ze zakázaného jednání, poskytuje společnosti Flying GOLD s.r.o., záruku na právní vady Zboží po dobu 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy.